Bến Du Thuyền 2

Liên hệ
Bến Du Thuyền
 – Độ dài bến cập du thuyền 50m.
 – Có nhà giải trí trung tâm, quầy bar, được bố trí theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
 – Khung sàn sơn chống rỉ 2 thành phần. Sàn lót nhựa giả gỗ, hoạt động ngoài trời, độ bền tối thiểu 03 năm.
 – Sức nâng 200kg/m2.