Cầu dẫn

Liên hệ
- Thiết kế mang tính mỹ thuật cao. - Tải trong lên đến 300kg/m2. - Khung nhôm hoặc khung thép ..
- Thiết kế mang tính mỹ thuật cao.
- Tải trong lên đến 300kg/m2.
- Khung nhôm hoặc khung thép mạ kẽm.
- Thời gian sử dụng lâu