Hệ thống nâng hạ tàu

Liên hệ
- An Phuc Marina cung cấp hệ thống nâng hạ tàu và mái che được lắp cùng với bến du thuyền theo yêu c..
- An Phuc Marina cung cấp hệ thống nâng hạ tàu và mái che được lắp cùng với bến du thuyền theo yêu cầu.
- Tải trọng nâng lên đến 5 tấn.